Inici

La Gestió Col·laborativa de la Medicació: Un projecte de recerca i acció participativa en salut mental.

L’objectiu d’aquest estudi és investigar les percepcions i experiències subjectives associades al consum de psicofàrmacs a Catalunya, en concret els antipsicòtics, i els efectes que causen en la qualitat de vida i la quotidianitat dels consumidors i les consumidores.

Es tracta d’una investigació orientada a implementar polítiques de salut integradores i sostenibles en l’àmbit de la salut mental, que facin possible la promoció de la participació d’aquest col·lectiu, a més de l’assoliment d’una ciutadania plena. Aquesta proposta de Gestió Col·laborativa de la Medicació (GCM), es basa en la iniciativa desenvolupada a principis dels anys noranta al Quebec (Canadà) per part d’equips de recerca en col·laboració amb la societat civil i, especialment, amb els usuaris i usuàries dels serveis de salut mental i els seus defensors. En els darrers anys ha rebut un fort impuls amb la translació d’aquesta experiència a Brasil.

En aquest estudi es realitzen entrevistes, qüestionaris i grups de discussió amb usuaris i, també amb cuidadors i professionals. Es tracta d’una recerca etnogràfica, qualitativa i observacional, i per tant, no implica cap procediment clínic i/o farmacològic. El nombre d’informants entrevistats serà aproximadament de 36 usuaris i usuàries, 18 cuidadores i cuidadors, i 18 professionals.

Aquest estudi es va iniciar els mes d’octubre de 2017 i té previst acabat el mes de març de 2020. Cal fer èmfasi en que es tracta d’una recerca que incorpora els Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ), i els Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations (SRQR).